Werkplekadviezen ter preventie van fysieke klachten en verzuim.

Ons gespecialiseerde advies helpt u fysieke klachten en dreigend verzuim
bij u en uw medewerkers te voorkomen.

Fysieke klachten en een ongunstige werkhouding geven dikwijls aanleiding tot klachten
en verzuim.

Niet alleen de werkplek is van belang, maar vooral een "juiste" werkhouding,
en gezond gebruik van de werkplek.

U kunt ons inschakelen ter preventie, bij knelpunten betreffende fysieke belasting of bij verzuim. Daarnaast uiteraard ook ten behoeve van de wettelijk verplichte Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Wij richten ons op zowel individuele medewerkers als specifieke afdelingen/functies.